tel: +421 905 249 568 | e-mail: info@profilax.sk

Špecializované stavebné práce

Revízie fasád a strešných konštrukcií

 • Prevedenie pomocou výškových prác a zdvíhacej techniky
 • Prevedenie pomocou UAV zariadení (dronov) v súlade s platnou legislatívou SR
 • Pozemné nasnímanie objektu

Pravidelné vizuálne revízie s fotodokumentáciou
Tepelno-technické revízie fasád a strešných konštrukcií
Detailná fotodokumentácia poškodených plôch vo vysokom rozlíšení

 • Presne vymeraný rozsah poškodenia (objem, plocha, vzdialenosti)
 • Podklady pre poisťovne za účelom likvidácie škodových udalostí
 • Podklady pre následnú rekonštrukciu (výpočet materiálu potrebného na opravu)

Úprava fasády z pohľadu teplo-techniky alebo bezpečnosti budovy

 • Inštalácia solárnych fólií
 • Inštalácia bezpečnostných fólií
 • Montáž tieniacich, fasádnych technických textílií

Starostlivosť o fasády a strechy

 • Pravidelné umývanie okien a fasád
 • Montáž zábran proti sadaniu a hniezdeniu vtákov
 • Čistenie odkvapových žľabov
 • Nové nátery striech a výmeny poškodenej krytiny

Opravy a rekonštrukcie fasád a striech

 • Systémová oprava fasády
 • Výmeny poškodených okien
 • Odstraňovanie zatekania
 • Úprava a oprava rámov a okenných líšt, úprava a výmena okenných tesnení

Ostatné práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky

Montáž oceľových konštrukcií

Membránové prestrešenia

Výstavba jazier a vodohospodárskych objektov

 • revitalizácia jazier
 • výkopové práce
 • úprava brehov
 • zarybnenie
 • odber vzoriek a analýza vody

Naša spoločnosť vám garantuje a zodpovedá za

 • nástup do 24 hodín
 • kvalitu a odbornú spôsobilosť
 • dodržiavanie právnych predpisov a noriem
 • technické vybavenie svojich zamestnancov
 • škody spôsobené na majetku vzniknuté konaním zamestnancov alebo tretích osôb