tel: +421 905 249 568 | e-mail: info@profilax.sk

Kodifikácia

Kodifikácia je logistický popis výrobkov, ktoré sú dodávané používateľovi kodifikačného systému.

Kodifikačný systém NATO (NATO Codification System – NCS) – je založený na princípoch a postupoch obecne záväzných pre všetky zúčastnené štáty ale súčasne umožňuje prispôsobenie na národné potreby a špecifiká. NCS je základný nástroj, ktorý vytvára predpoklady pre efektívne fungovanie armádnej logistiky.

Kodifikáciu môže vykonávať iba certifikovaná kodifikačná agentúra. Naša spoločnosť je držiteľom všetkých potrebných osvedčení a certifikátov ako aj certifikátu ISO 9001 : 2001 a SOŠ AQAP 2120 : 2005.

PROFILAX s.r.o. vyvinula vlastný kodifikačný softvér vďaka ktorému spoľahlivo spracujeme akúkoľvek dávku údajov.

Naše certifkáty pre oblasť kodifikácie: